W co inwestować, by mieć godna emeryturę

Polski system emerytalny bazuje na zasadzie solidarności pokoleniowej. W praktyce oznacza to, że obecnie pracujący Polacy płacą składki emerytalne, które są natychmiast spożytkowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych i rentowych. Coraz mniejszy przyrost naturalny w naszym kraju oraz przybywająca lawinowo liczba emerytów i rencistów sprawia, że emerytury wypłacane w przyszłości dla obecnych 30 i 40 latków będą bardzo niskie. Analitycy szacują, że tzw. Stopa zastąpienia może być nawet na poziomie 30 procent, czyli ponad 2 – krotnie niższa niż obecna. Cóż, więc należy zrobić, aby ratować nasze przyszłe emerytury, żeby nie były głodowe? Jednym z czynników mających uzdrowić sytuację było powstanie Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jednak zmniejszenie obecnie składek do tych funduszy, do wysokości zaledwie 2,3 procenta podstawy oraz spadki na giełdach nie zapewnią Polakom spokojnego bytu w późniejszym wieku. Pozostaje, więc oszczędzanie w tzw. III filarze emerytalnym lub wszelkie inne instrumenty, służące odłożeniu odpowiedniej ilości środków finansowych na czas przyszłej emerytury, a więc. On. Lokowanie w nieruchomości, papiery wartościowe czy złoto. Wg analityków takie właśnie rodzaje inwestycji w dłuższej perspektywie wychodzą zawsze na plus.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

comments

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz