Ryzyko nieodpowiedniej lokaty bankowej

Ryzyko nieodpowiedniej lokaty bankowej

Inwestycje finansowe obarczone są bardzo często ryzykiem. Nieumiejętne gospodarowanie i dysponowanie zgromadzoną gotówką może doprowadzić do sytuacji, gdy pieniądze zostaną zablokowane przy niekorzystnych warunkach. W najgorszym wypadku można spowodować stratę kapitału wyjściowego. Aby tego uniknąć należy bardzo szczegółowo zapoznać się z ofertami różnorodnych banków czy instytucji finansowych. Bardzo często, ze względu na skomplikowane procedury, nieznajomość przepisów, mechanizmów ekonomicznych czy nomenklatury bankowej warto powierzyć swoje oszczędności specjalistom. Wielu klientów nie porównuje wszystkich dostępnych ofert na rynku. Sugerują się oni bardzo często reklamą czy namowom przedstawicieli banków. Pamiętać należy, że lokaty, zwłaszcza te, które są silnie reklamowane jako posiadające wysokie oprocentowanie, w rzeczywistości okazać się mogą pułapką. Cechują się one bowiem dynamiczna zmianą stóp procentowych. W ostateczności okazuje się bardzo często, że wskazywane, wysokie oprocentowanie możliwe jest do uzyskania dopiero pod koniec trwania umowy. Zysk jest w takim wypadku o wiele mniejszy od spodziewanego. Lokata bankowa standardowa posiada tę wadę, że w sytuacji, gdy klient będzie chciał podjąć wpłacone pieniądze przed upływem czasu trwania umowy, wówczas straci on wszystkie odsetki, jakie mogłyby być naliczane do wpłaconej kwoty.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

comments

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz