Pomyśl o obligacjach

Pomyśl o obligacjach

Jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania pieniędzy są na pewno obligacje. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu spotkał się z tym terminem. Jednak niektórzy z nas nie orientują się w znaczeniu tego słowa. Otóż, obligacje są rodzajem papierów wartościowych, które najczęściej produkowane są masowo i nie upoważniają posiadającego do roszczenia sobie praw u osoby, która jest określona tytułem emitenta. Najczęściej pod tą nazwą kryje się przedsiębiorstwo, choć zdarza się też, że jest to skarb państwa czy osoba fizyczna. Wyróżniamy kilka rodzajów obligacji. Zaliczymy do nich na pewno krótkoterminowe, które trwają nie dłużej niż rok, średnioterminowe i długoterminowe, które mogą trwać trzy lata. Jest to podział związany z terminem wykupu. Dokonując selekcji pod względem formy oprocentowania możemy wymienić te o zmiennym oprocentowaniu, o stałym oprocentowaniu i tak zwane zerokuponowe, które nie są zupełnie oprocentowane. Jest także trzeci podział, który dotyczy rodzaju emitenta. W tym przypadku możemy wyodrębnić aż cztery grupy. Będą to obligacje skarbowe, czyli te kiedy emitentem jest skarb państwa, komunalne, dotyczą na przykład gminy, a także przedsiębiorstw i bankowe. Obligacje to bardzo ciekawa forma inwestycji.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

comments

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz