Nowość na polskim rynku finansowym – obligacje banków spółdzielczych

Od niedawna na polskim rynku finansowym pojawiła się nowa, dość interesująca oferta inwestycyjna. Chodzi o inwestowanie środków finansowych w obligacje banków spółdzielczych. W tym miejscu należy przeanalizować, jak się ma ta oferta do innych propozycji inwestowania, jak np. lokaty terminowe czy tez obligacje giełdowe. Otóż inwestycja w obligacje banków spółdzielczych jest stosunkowo bezpieczna, gdyż oprocentowanie, a więc uzyskiwane dywidendy, jest ustalane na podstawie sześciomiesięcznej stawki WIGOR, powiększone jest to przez marżę, która wynosi, co najmniej 3 punkty procentowe. Taka konstrukcja zysków, niezależna od decyzji kadry zarządzającej danym bankiem, chroni inwestora w dużym stopniu przed inflacja. Średni zysk z obligacji banków spółdzielczych wynosi niespełna 8 procent w skali roku, co jest wynikiem średnio o 2 – 3 procent wyższym od oprocentowania zapewnionego na lokatach, uwzględniając już wszelkie sezonowe promocje. Co zrobić, by mieć możliwość nabycia obligacji banków spółdzielczych? Na pewno trzeba posiadać rachunek maklerski. Przydatna jest tez znajomość zasad funkcjonowania rynku papierów dłużnych, pamiętać należy też, że ceny nominalnej wartości wyrażane są procentach. Wartość nominalna obligacji spółdzielczych wynosi 1 000 zł.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

comments

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz