Lokaty denominowane, jednodniowe oraz kapitalizacja odsetek

Lokaty denominowane, jednodniowe oraz kapitalizacja odsetek

Wiele osób inwestuje swoje pieniądze na rachunkach obsługiwanych w obcej walucie. W związku z wahaniami kursu oraz szerokimi możliwościami pomnażania kapitału w obcych bankach czy na międzynarodowych giełdach, jest to rozwiązanie atrakcyjne dla osób podejmujących większe wyzwania finansowe. Lokata denominowane zakładane są w walucie innej niż polski złoty. Banki na naszym rynku umożliwiają podejmowanie tego typu inwestycji w takich walutach jak: dolary amerykańskie, euro, funty brytyjskie czy franki szwajcarskie. Są to również waluty, w których bardzo często zaciągane są kredyty hipoteczne czy gotówkowe. Warto wskazać, że oprocentowanie nominalne, które uwzględniane jest na różnorodnych lokatach jest oprocentowaniem w skali roku. Nie uwzględnia ono dekapitalizacji odsetek, czyli dopisywania ich do uzyskanej kwoty na lokacie. Nie ma miejsca w tym wypadku również obciążenie zysku podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19%. Kapitalizacja odsetek na lokacie jest bardzo atrakcyjną formą pomnażania kapitału. Poprzez dopisywanie do wartości lokaty naliczanych odsetek można stale obserwować wzrost jej wartości. Zwłaszcza, gdy kapitalizacja odbywa się możliwie jak najczęściej. Lokaty jednodniowe, coraz częściej podejmowane przez klientów również charakteryzują się zwolnieniem z podatku od dochodów kapitałowych ponieważ naliczone po jednym dniu odsetki są na tyle niewielkie, że mogą być zaokrąglane do zera.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

comments

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz