Inwestycje w akcje dużych przedsiębiorstw

Poszczególne akcje mają zarówno wady jak i zalety. Warto je poznać chociażby po to, aby właściwie ocenić swoją strategię inwestycyjną. Jednymi z akcji są, tzw. blue chipy, Są to akcje dużych i stabilnych przedsiębiorstw, charakteryzujących się długą historią stabilnych zysków i dywidend. Ponieważ posiadają znaczące rozmiary, to możliwość szybkiego wzrostu jest praktycznie zerowa. Skutkiem tego większość zwrotu z tego rodzaju papierów przyjmuje postać dywidendy. Wyjątkiem jest okres bessy, kiedy ceny wszystkich akcji są niskie. Z zakupionych wtedy akcji można jednak uzyskać z blue chipów zyski kapitałowe. Innym rodzajem akcji są akcje dochodowe. Generują one większość przychodów w postaci dywidend. W wielu przypadkach dywidendy te ciągle rosną wraz ze wzrostem zysków osiąganych przez spółki. Ponadto przedsiębiorstwa tego rodzaju oferują wysoki współczynnik wypłacanych dywidend albowiem nie mają wielu okazji do zainwestowania pieniędzy w działalność przynoszącą wyższą stopę zwrotu z kapitału. Natomiast kursy akcji cyklicznych zmieniają się w ślad za cyklami gospodarczymi. Gdy gospodarka się rozwija to intensywnie rosną, gdy gospodarka zbliża się do recesji – spadają. Spółki tego rodzaju charakteryzują się tym, że większość z nich dostarcza wyposażenie kapitałowe dla przedsiębiorstw lub kosztowne artykuły konsumenckie. W związku z tym najlepszym momentem na ich zakup jest dno cyklu gospodarczego. Oczywiście sprzedawać należy je w trakcie szczytu gospodarczego.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

comments

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz