Co to są produkty strukturyzowane

Wśród nowoczesnych instrumentów, wchodzących ostatnio na rynek finansowy, możemy wspomnieć o produktach strukturyzowanych. Starając się w najprostszy sposób zdefiniować, czym są produkty restrukturyzowane, możemy powiedzieć, że jest to instrument rynku finansowego oparty na aktywach, które są notowane na różnego rodzaju rynkach jak: kapitałowe, pieniężne, nieruchomości, walutowe i towarowe. Produkty te posiadają wiele cech przynależnych do lokat bankowych oraz instrumentów rynku kapitałowego. W przypadku produktów strukturyzowanych zredukowane jest ryzyko inwestycyjne, poprzez odpowiednią dywersyfikację aktywów, które znajdują się w danym koszyku inwestycyjnym. są też takie produkty strukturyzowane, które maja oparcie tylko na jednym, wybranym aktywie, jak na przykład miedź, złoto czy tez indeks giełdowy. Emisja tych produktów finansowych stosowana jest, na co najmniej 3 lata, najdłużej do lat 5. Są to produkty stanowiące w pewien sposób syntezę instrumentów rynku kapitałowego z lokat bankowych. Możemy wyróżnić następujące rodzaje produktów strukturyzowanych: fundusze inwestycyjne, lokaty, obligacje, polisy ubezpieczeniowe oraz jednostki indeksowe. Różne przepisy prawa regulują podstawy emisyjne każdej z tych kategorii, więc może to rodzić różne skutki prawne.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

comments

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz